TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Termeni și condiții de utilizare

În cele ce urmează vom prezenta termenii și condițiile de utilizare a siteului avocatpenalist.ro:
  1. Prestator – Serviciile juridice vor fi prestate prin intermediul Cabintului de Avocat Alexandru Florin. Această formă de organizare se regăsește pe Tabloul Avocaților București. De asemenea această formă de organizare respectă prevederile legale impuse de către Legea nr. 51/1995, precum și Statutul profesiei de avocat.
  2. Client  – Orice persoană fizică cu capacitate deplină exercițiu sau persoană juridică, care este interesată de serviciile juridice online oferite prin intermediul platformei online avocatpenalist.ro
  3. Comandă – reprezintă acțiunea clientului de a stabili o programare online cât și aceea de a face plata onorariului online pentru acest serviciu juridic.
  4. Preț – reprezintă onorariul pe care îl va plăti clientul, în cazul, în care va dori să acceseze serviciile juridice online. 
  5. Variante de preț – clientul va putea alege din 3 categorii de prețuri astfel:

a. Light – 150 de Lei (acest pachet include 20 de minute de consultanță juridică online).

b. Pro – 500 de Lei (acest pachet include 40 de minute de consultanță juridică online pe următoarele platforme – WhatsApp, Skype sau Zoom).

c. Ultra – de la 900 de Lei (include oferirea de consultanță juridică customizată pe baza documentelor transmise de client și ca urmare a studierii dosarului în cauză).

6. Ce înțelegem prin consultanță juridică online?

Prin consultanță juridică online înțelegem consultanța juridică online oferită clientului pe una din platformele de comunicare online WhatsApp, Skype, Zoom sau telefonic.

7.  Care sunt pașii de urmat pentru accesarea serviciului de consultanță online?

a. Primul pas va fi programarea sesiunii de consultanță online pentru una din zilele disponibile în acest sens prin intermediul formularului de contact.

b. Al doilea pas va fi efectuarea plății de către client pentru serviciile juridice pe care acesta și le dorește.

c. Al treilea pas constă în confirmarea plății și a consultației juridice în vederea prestării serviciului juridic online.

d. Consultanța juridică online va fi prestată numai după efectuarea plății in integralitatea sa înainte ca acest serviciu să fie prestat efectiv de către prestator.

e. Clientul va primi factura fiscală și contractul de asistență juridică, ca urmare a efectuării plății în maxim 48  de ore de la momentul efectuării plății sau la momentul la care a făcut programarea online.

f. Plățile se vor putea face prin intermediul unui transfer bancar, în urma emiterii facturii fiscale aferente.

g. Plățile se vor putea face și în numerar la sediul biroului nostru din București.

g. Plata efectuată de client va putea fi returnată către client doar în anumite condiții expres stabilite în

 punctele de mai jos.

h. Serviciile expuse pe site-ul roavocat.ro sunt contra cost, nefiind prestate juridice gratuite.

8. Când poate fi anulată o comandă?

Anularea unei comenzi reprezintă renunțarea clientului la serviciul de consultanță juridică online având la bază unul din următoarele motive:

a. Tranzacția a fost refuzată sau respinsă de către banca clientului sau a prestatorului.

b. Clientul își retrage comanda în aceeași zi cu 5 ore înainte de ora stabilită pentru prestarea serviciului de consultanță online.

c. Clientul își retrage comanda cu 24 de ore înainte de ora stabilită pentru prestarea serviciului de consultanță online, dacă plata a fost efectuată cu 24 de ore înainte.

d. Clientul își retrage comanda cu 48 de ore înainte de ora stabilită pentru prestarea serviciului de consultanță online, dacă plata a fost efectuată cu 48 de ore înainte.

e. În urma refuzului prestatorului de a presta serviciul de consultanță juridică online. Prestatorul are temeiul legal de a refuza prestarea de servicii juridice fie ele și online,  față de clientul care își dorește obținerea unor informații pentru a demara activități ilegale sau ilicite.

f. În cazul, în care avocatul nu poate să ofere serviciile de consultanță juridică online în timp util clientului din cauza faptului că speța necesită un volum mult mai mare de studiu pentru a obține un răspuns documentat clientului.

g. În cazul, în care prestatorul nu a mai putut oferi serviciile juridice online la data și ora programată.

9. Când se poate returna prețul?

Prețul va putea fi returnat în următoarele situații:

a. Pentru unul din cazurile prezentate la punctul 8 (cazuri de anulare a comenzii), mai puțin puțin cazurile: 8b, 8c și 8d.

10. Când nu poate fi restitui prețul?

a. Prețul nu va fi restituit, în cazul, în care serviciul de consultanță juridică a fost prestat.

b. Prețul nu va fi restituit pentru următoarele cazuri:

1. Clientul își retrage comanda în aceeași zi cu 5 ore înainte de ora stabilită pentru prestarea serviciului de consultanță online.

2. Clientul își retrage comanda cu 24 de ore înainte de ora stabilită pentru prestarea serviciului de consultanță online, dacă plata a fost efectuată cu 24 de ore înainte.

3. Clientul își retrage comanda cu 48 de ore înainte de ora stabilită pentru prestarea serviciului de consultanță online, dacă plata a fost efectuată cu 48 de ore înainte.

c. Prețul nu va fi restituit în cazul, în care prestatorul va face dovada faptului că s-a documentat pentru a obține un răspuns pentru client.

11. Ce se înțelege prin prestarea serviciilor juridice online?

Serviciile juridice online reprezintă serviciile pe care clientul le va obține în urma efectuării plății prețului astfel:

a. Consultanță juridică online prin emiterea unei opinii juridice, ca urmare a studierii legislației în domeniu.

b. Indicarea unor pași procedurali juridici în funcție de speța prezentată de client.

c. Identificarea celei mai bune soluții juridice pentru client, în funcție de datele oferite de acesta.

d. Prestarea de servicii juridice de către prestator se va face pe baza informațiilor furnizate de către client.

12. Alte clauze privind colaborarea dintre Client și Prestator

a. Dacă clientul va întârzia cu 15 minute atunci când se va iniția colaborarea online în vederea prestării consultanței juridice online, din motive ce țin de acesta, atunci perioada consultanța se va prelungi cu 15 minute. Dacă se vor depăși cele 15 minute, atunci se va reprograma ora de consultanță, în termen de 10 zile, în funcție de disponibilitatea ambelor părți, de comun acord.

b. Dacă prestatorul va întârzia cu 15 minute atunci când se va iniția colaborarea online în vederea prestării consultanței juridice online, din motive ce țin de acesta, atunci perioada consultanța se va prelungi cu 15 minute. Dacă se vor depăși cele 15 minute, atunci se va reprograma ora de consultanță, în termen de 10 zile, în funcție de disponibilitatea ambelor părți, de comun acord.

c. Dacă se vor solicita răspunsuri noi de către client, care conțin datele unei noi spețe ce necesită studiu în plus, atunci prestatorul își rezervă dreptul de a nu răspunde la interogările efectuate de către client pe seama acestor subiecte.

d. Dacă se va depăși timpul alocat consultanței juridice online, atunci acest timp va fi facturat corespunzător, cu acordul clientului sau consultanța va lua sfârșit cu comunicarea în prealabil clientului a faptului că ora de consultanță urmează a lua sfârșit în următoarele 10 minute.

e. Dacă clientul va considera faptul că a obținut toate informațiile necesare mai repede decât timpul alocat orei de consultanță, atunci acestuia nu i se va restitui nicio sumă de bani pentru restul timpului rămas din timpul pentru care a plătit, fie că vorbim de jumate de oră sau o oră de consultanță online.

f. Prestatorul are dreptul la orice moment să pună capăt orei de consultanță, în cazul în care clientul va afișa un comportament necorespunzător la adresa prestatorului.

g. Nu se va returna prețul dacă prestatorul va face dovada faptului că s-a documentat pentru a obține un răspuns pentru client.

13. Este interzisă reproducerea textelor, precum și a webdesing-ului site-ului și anume: logo, tab-uri, soluții tehnice IT, precum și orice element care aparține identității site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a acționa în instanță orice încălcare a dreptului de proprietate, ce survine unui asemenea comportament.

14. Soluționarea litigiilor între prestator și client

Ambele părți vor încerca soluționarea oricărui litigiu într-un mod amiabil ca urmare a colaborării dintre aceștia.

În cazul, în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă atunci eventualele litigii se vor soluționa de către instanța competentă din România.

Pentru orice alte întrebări sau nelămuriri privind termenii și condițiile de utilizare va rugăm sa ne contactați