Membru al baroului bucurești din 2009

Avocat specializat în drept penal

Doresc o Programare!

Completați datele de mai jos:

Avocat infractiuni de coruptie si de serviciu

Prezentarea infractiunilor

Infracțiunile care se regăsesc în cadrul Codului Penal începând cu articolul 289 și terminând cu articolul 309 poartă denumirea de infracțiuni de corupție și de serviciu. Acestea se împart în două categorii: infracțiuni de corupție și infracțiuni de serviciu.

Din punctul nostru de vedere acest tip de infracțiuni au o reminiscență încă din perioada anilor 1990. Atunci când acea atenție, denumită ulterior ,,șpagă” a început să fie adoptată de cetățeanul de rând. Scopul urmărit fiind acela de a-și rezolva diversele probleme birocratice. Totodată acest comportament cel mai probabil poate fi pus și pe seama lipsei de implicare și proactivitate a instituțiilor statului. Birocrația cronică resimțindu-se de cetățenii acestei țări în general. 

De aici și tentația cetățeanului de a ,,oferi atenții” funcționarului public pentru a rezolva mai repede problema cu care acesta se confruntă. Cu toate acestea marea majoritate a clienților nu știu că astfel de atenții se pot pedepsi foarte aspru de legea penală. Chiar dacă scopul final este unul de a simplifica sau de rezolva o situație birocratică. Această faptă poate întruni elementele materiale a mai multor infracțiuni din sfera infracțiunilor de corupție si de serviciu.

Extras din Codul penal privind unele infractiuni de coruptie si de serviciu

Art. 289 – Luarea de mită

(1) Fapta funcţionarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin. Ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea ori întârzierea îndeplinirii unui act.  Act ce intră în îndatoririle sale de serviciu. Sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri. Se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. Sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.

(2)Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2), constituie infracţiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea. Întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 290 Darea de mită

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate în art. 289, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Fapta prevăzută în alin 1 nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita.

(3) Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat. Dacă acestea au fost date în cazul prevăzut în alin. (2) sau date după denunţul prevăzut în alin. (3).

Art. 291 Traficul de influență

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul. Săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să creadă că are influență asupra unui funcționar public. Și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act. Ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

 

Cu ce vă putem ajuta?

Am gândit secțiunea avocat trafic de droguri din cadrul site-ului avocatpenalist.ro de așa manieră să putem cuprinde toată gama de servicii juridice aferentă fiecărei etape procesuale în care vă aflați și anume:

URMĂRIRE PENALĂ

Asistență și reprezentare a suspectului, martorului sau a inculpatului la audieri, percheziții, cercetare lla fața locului. Redactarea de documente juridice precum cereri, memorii, petiții sau plângeri.

CAMERĂ PRELIMINARĂ

Reprezentarea clientului în faza de cameră preliminară prin redactarea de excepții, verificarea competenței instanței, legalitatea actelor de urmărire penală, verificarea regularitășii rechizitoriului.

jUDECATĂ

Reprezentarea clientului în fața instanței de judecată și propunerea celei mai bune strategii în vederea obținerii unui rezultat favorabil prin asigurarea unei apărări de efect.

CALE DE ATAC

Asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată pentru susținerea apelului precum și a căilor extraordinare de atac. Redactarea și susținerea concluziilor scrise, formularea de excepții.

MĂSURI PREVENTIVE

Formularea și susținerea contestațiilor împotriva măsurilor preventive prevăzute de lege: reținere, control judiciar, control judiciar pe cauțiune, arest la domiciliu, arest preventiv, 

eXECUTAREA PEDEPSEI

Reprezentarea clientului în faza de executare a pedepsei în vederea amânării, întreruperii sau contestarea aplicării acesteia.

Servicii & Beneficii
Beneficii

Mai jos vă prezentăm câteva din beneficiile pe care le veți avea dacă veți apela la serviciile noastre.

Comunicam online

Vom păstra legătura atât online cât și la biroul nostru putând astfel să beneficiați de confidențialitatea relației avocat client.

Onorarii corecte

În urma evaluării stadiului procesual precum și a complexității speței vom propune în mod transparent un onorariu corect.

Suntem poligloti

Suntem vorbitori de limbă engleză cât și franceză. Prin urmare le stăm la dispoziție și clienților străini.

Ne putem deplasa

Ne vom deplasa oriunde în România, în funcție de instanța competenta care va judeca speța clientului nostru.

întrebări frecvente
Aveți unele întrebări?

Vom răspunde pe scurt la unele întrebări pe care s-ar putea să le aveți. Pentru orice alte întrebări nu ezitați să ne contactați.