Membru al baroului bucurești din 2009

Avocat specializat în drept penal

Doresc o Programare!

Completați datele de mai jos:

Avocat infractiuni contra persoanei

Prezentarea infractiunilor

Infracțiunile care se regăsesc în cadrul Codului Penal începând cu articolul 188 și terminând cu articolul 227 poartă denumirea de infracțiuni contra persoanei. Acestea se împart în mai multe categorii printre care: infracțiuni contra vieții, integrității corporale, libertății persoanei sau a vieții private a acesteia, libertății și integrității sexuale. 

Aceste infracțiuni au o latură sensibilă întrucât au de-a face cu lezarea integrității unei persoane, tocmai de aceea autorul unei astfel de infracțiuni nu va avea parte de clemența organelor de cercetare penală. Tocmai de aceea o reprezentare eficientă încă de la momentul zero al începerii urmăriri penale ar fi oportună în vederea obținerii unei soluții favorabile.

Extras din Codul penal privind unele infractiuni contra persoanei

Art. 188 Omorul 

(1) Uciderea unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Tentativa se pedepseşte.

Art. 189 Omorul calificat 

(1) Omorul săvârşit în vreuna dintre următoarele împrejurări:

a) cu premeditare;

b) din interes material;

c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la
răspundere penală sau de la executarea unei pedepse;

d) pentru a înlesni sau a ascunde săvârşirea altei infracţiuni;

e) de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor
sau o tentativă la infracţiunea de omor

f) asupra a două sau mai multor persoane;

g) asupra unei femei gravide;

h) prin cruzimi,

se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani
şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Tentativa se pedepseşte.

Art. 213 Proxenetismul 

(1) Determinarea sau înlesnirea practicării prostituţiei ori obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către una sau mai multe persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituţiei s-a realizat prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Dacă faptele sunt săvârşite faţă de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

(4) Prin practicarea prostituţiei se înţelege întreţinerea de acte sexuale cu diferite persoane în scopul obţinerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul.

 

Cu ce vă putem ajuta?

Am gândit secțiunea avocat trafic de droguri din cadrul site-ului avocatpenalist.ro de așa manieră să putem cuprinde toată gama de servicii juridice aferentă fiecărei etape procesuale în care vă aflați și anume:

URMĂRIRE PENALĂ

Asistență și reprezentare a suspectului, martorului sau a inculpatului la audieri, percheziții, cercetare lla fața locului. Redactarea de documente juridice precum cereri, memorii, petiții sau plângeri.

CAMERĂ PRELIMINARĂ

Reprezentarea clientului în faza de cameră preliminară prin redactarea de excepții, verificarea competenței instanței, legalitatea actelor de urmărire penală, verificarea regularitășii rechizitoriului.

jUDECATĂ

Reprezentarea clientului în fața instanței de judecată și propunerea celei mai bune strategii în vederea obținerii unui rezultat favorabil prin asigurarea unei apărări de efect.

CALE DE ATAC

Asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată pentru susținerea apelului precum și a căilor extraordinare de atac. Redactarea și susținerea concluziilor scrise, formularea de excepții.

MĂSURI PREVENTIVE

Formularea și susținerea contestațiilor împotriva măsurilor preventive prevăzute de lege: reținere, control judiciar, control judiciar pe cauțiune, arest la domiciliu, arest preventiv, 

eXECUTAREA PEDEPSEI

Reprezentarea clientului în faza de executare a pedepsei în vederea amânării, întreruperii sau contestarea aplicării acesteia.

Servicii & Beneficii
Beneficii

Mai jos vă prezentăm câteva din beneficiile pe care le veți avea dacă veți apela la serviciile noastre.

Comunicam online

Vom păstra legătura atât online cât și la biroul nostru putând astfel să beneficiați de confidențialitatea relației avocat client.

Onorarii corecte

În urma evaluării stadiului procesual precum și a complexității speței vom propune în mod transparent un onorariu corect.

Suntem poligloti

Suntem vorbitori de limbă engleză cât și franceză. Prin urmare le stăm la dispoziție și clienților străini.

Ne putem deplasa

Ne vom deplasa oriunde în România, în funcție de instanța competenta care va judeca speța clientului nostru.

întrebări frecvente
Aveți unele întrebări?

Vom răspunde pe scurt la unele întrebări pe care s-ar putea să le aveți. Pentru orice alte întrebări nu ezitați să ne contactați.