Care sunt fazele procesuale în procesul penal?

Procesul penal conform Codului penal are 4 faze procesuale și anume: urmărirea penală, camera preliminară, judecată și executarea pedepsei. Astfel noi vă putem oferi consultanță juridică în materia dreptului penal în oricare din această etapă procesuală.

De ce este indicat să ne contactați?

Stabilirea unei colaborări cu un avocat specializat în drept penal este esențială atunci când va aflați în oricare din aceste faze procesuale. Totodată cu cât veți iniția o colaborare mai rapidă, din timp, cu un avocat specializat pe ramura dreptului penal, cu atât veți avea mai mari șanse de reușită în ceea ce privește o soluționare favorabilă a speței dumneavoastră. Experiența dobândită în cei 13 ani de activitate în mod cert vă vor ajuta pentru a obține o soluție favorabilă sau una cât mai apropiată de maximul a ceea ce se poate obține.

Cum și când vă putem reprezenta în procesul penal?

În faza procesuală ce poartă denumirea de urmările penală vă putem oferi asistență juridică astfel:

 • Etapa audierii în calitate de suspect, inculpat sau martor;
 • Pe parcursul unei percheziții, precum și la orice act de urmărie penală o organelor de cercetare penală;
 • Consultanță juridică și asistarea clientului în fața organelor de cercetare penală;
 • Redactarea de documente juridice în vederea clădirii unei apărări pe tot parcursul urmăriri penale.

În faza procesuală ce poartă denumirea de cameră preliminară vă putem oferi asistență juridică astfel:

 • Redactarea și invocarea de cereri și excepții în vederea apărării intereselor clientului;
 • Verificarea legalității și temeiniciei tuturor aspectelor ce țin de probele propuse, competența instanței, actelor de urmărire penală;
 • Redactarea și susținerea contestației în ceea ce privește soluția judecătorului de cameră preliminară;

În faza procesuală ce poartă denumirea de judecată vă putem oferi asistență juridică astfel:

 • Redactarea și susținerea concluziilor în fața diferitelor instanțe, în funcție de competența acestora.
 • Asistarea clientului pe fondul cauzei cât și în cadrul diferitelor căi de atac formulate în interesul acestuia.
 • Propunerea și susținerea admiterii de probe constând în înscrisuri, martori și orice alte variante de probe care să ajute clientul în obținerea unei soluții favorabile.
 • Propunerea și susținerea de cereri, excepții pe tot parcursul procesului.

În faza procesuală ce poartă denumirea de executare a pedepsei vă putem oferi asistență juridică astfel:

 • Redactarea și susținerea contestațiilor privind executarea pedepsei;
 • Reprezentarea și asistarea clientului privind amânarea, executarea pedepsei.

Reprezentarea și asistarea clientului raportat la calea de atac ce i se aplică astfel:

 • Redactarea și susținerea concluziilor în vederea furnizării unei apărări eficace clientului.
 • Reprezentarea în instanță pe tot parcursul exercitării căii de atac.
 • Redactarea de documente juridice pentru susținerea căii de atac.

Asistăm cu profesionalism și victimele infracțiunilor astfel:

 • Asistarea pe tot parcursul procesului penal a victimei infracțiunii.
 • Redactarea de documente juridice pentru apărarea intereselor victimei infracțiunii.
 • Asistarea în orice fază procesuală a victimei unei infracțiuni.
 • Redactarea de plângeri penale prealabile cu scopul de a trage la răspundere autorul infracțiunii.

Oferim asistență și reprezentare în ceea ce privește aplicarea diferitelor măsuri preventive astfel:

 • Redactarea și susținerea contestațiilor aplicării următoarelor măsuri preventive: reținere, control judiciar, control judiciar pe cauțiune, arest la domiciliu, arest preventiv.

Oferim asistență și reprezentare privind încheierea acordului de recunoaștere astfel:

 • Identificarea și analiza fezabilității încheierii acordului de recunoaștere.
 • Analiza și revizuirea acordului de recunoaștere încheiat cu autoritatea de drept în acest sens.