Membru al baroului bucurești din 2009

Avocat specializat în drept penal

Doresc o Programare!

Completați datele de mai jos:

Avocat trafic de droguri

Prezentarea infractiunii

Traficul de droguri este una dintre marile probleme ale societății secolului 21. Tocmai de aceea un avocat specializat în drept penal ar putea să fie cheia soluționării procesului penal în care aveți calitate fie de suspect sau inculpat. Legea română pedepsește aspru traficul de droguri de mare risc.

De cele mai multe ori, dacă există dovezi temeinice, fără o apărare de efect asigurată de un avocat specializat în drept penal, puteți să suferiți consecința unei pedepse privative de liberate. Tocmai de aceea am propus secțiunea avocat trafic de droguri. Pentru a o oferi potențialului client o șansă la o apărare de efect, o apărare care ar putea să se traducă într-o achitare sau aplicarea unei pedepse neprivative de libertate.

Textul legal al infractiunii

Pentru a aprofunda legislația privind traficul de droguri ar trebui să avem în vedere Legea 143/2000.

În cele ce urmează vom parcurge câteva paragrafe din această lege pentru a cunoaște mai bine implicațiile unei infracțiuni de trafic de droguri.

CAPITOLUL II Sancţionarea traficului şi a altor operaţiuni ilicite cu substanţe aflate sub control naţional

Art. 2. 

(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art.3.

(1) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art.4. 

(1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Art. 5. 

Punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unei locuinţe sau a unui local ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 6. 

(1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenţie, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi eliberarea cu intenţie de droguri de mare risc, pe baza unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate.

(3) Obţinerea de droguri de mare risc prin folosirea unei reţete medicale prescrise în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau a unei reţete medicale falsificate se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani.

Art. 7. 

Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condiţiilor legale, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.

Art. 8. 

Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanţi chimici toxici unui minor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

Art.9. 

Finanţarea săvârşirii faptelor prevăzute la art. 25 se sancţionează cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele speciale ale acestora majorându-se cu o treime.

Art.10.  

Îndemnul la consumul ilicit de droguri de mare risc, prin orice mijloace, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 11. 

Dacă faptele prevăzute la art. 268 şi 10 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 12. 

(1) Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 23, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2) – (3)art. 7 şi 9 se pedepseşte.

(2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute la alin. (1).

Cu ce vă putem ajuta?

Am gândit secțiunea avocat trafic de droguri din cadrul site-ului avocatpenalist.ro de așa manieră să putem cuprinde toată gama de servicii juridice aferentă fiecărei etape procesuale în care vă aflați și anume:

URMĂRIRE PENALĂ

Asistență și reprezentare a suspectului, martorului sau a inculpatului la audieri, percheziții, cercetare lla fața locului. Redactarea de documente juridice precum cereri, memorii, petiții sau plângeri.

CAMERĂ PRELIMINARĂ

Reprezentarea clientului în faza de cameră preliminară prin redactarea de excepții, verificarea competenței instanței, legalitatea actelor de urmărire penală, verificarea regularitășii rechizitoriului.

jUDECATĂ

Reprezentarea clientului în fața instanței de judecată și propunerea celei mai bune strategii în vederea obținerii unui rezultat favorabil prin asigurarea unei apărări de efect.

CALE DE ATAC

Asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată pentru susținerea apelului precum și a căilor extraordinare de atac. Redactarea și susținerea concluziilor scrise, formularea de excepții.

MĂSURI PREVENTIVE

Formularea și susținerea contestațiilor împotriva măsurilor preventive prevăzute de lege: reținere, control judiciar, control judiciar pe cauțiune, arest la domiciliu, arest preventiv, 

eXECUTAREA PEDEPSEI

Reprezentarea clientului în faza de executare a pedepsei în vederea amânării, întreruperii sau contestarea aplicării acesteia.

Servicii & Beneficii
Beneficii

Mai jos vă prezentăm câteva din beneficiile pe care le veți avea dacă veți apela la serviciile noastre.

Comunicam online

Vom păstra legătura atât online cât și la biroul nostru putând astfel să beneficiați de confidențialitatea relației avocat client.

Onorarii corecte

În urma evaluării stadiului procesual precum și a complexității speței vom propune în mod transparent un onorariu corect.

Suntem poligloti

Suntem vorbitori de limbă engleză cât și franceză. Prin urmare le stăm la dispoziție și clienților străini.

Ne putem deplasa

Ne vom deplasa oriunde în România, în funcție de instanța competenta care va judeca speța clientului nostru.

întrebări frecvente
Aveți unele întrebări?

Vom răspunde pe scurt la unele întrebări pe care s-ar putea să le aveți. Pentru orice alte întrebări nu ezitați să ne contactați.